Bài 20 trang 109 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1


Bài 20. Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau: a, M là giao điểm của hai đường thẳng p và q.

Bài 20. Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau:

a, M là giao điểm của hai đường thẳng  p và  q.

b, Hai đường thẳng m,n  cắt nhau tại A. đường thẳng p cắt n tại B cắt m tại C.

c, Đường thẳng MN và đường thẳng PQ cắt nhau  tại O.

Giải:

Có thể vẽ hình như sau: