Bài 2 trang 55 sgk địa lí 7


Bài 2. Những vấn đề xã hội nảy sinh khi các đô thị phát triển quá nhanh và hướng giải quyết.

Bài 2. Những vấn đề xã hội nảy sinh khi các đô thị phát triển quá nhanh và hướng giải quyết.
Trả lời:
Khi các đô thị phát triển quá nhanh nảy sinh các vấn đề xã hội như thiếu việc làm, thiếu nhà ở, thiếu các công trình công cộng, nảy sinh nhiều tệ nạn xã hội,...

Đã có lời giải Sách bài tập - Địa lý lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu