Bài 2 trang 55 sgk địa lí 7


Bài 2. Những vấn đề xã hội nảy sinh khi các đô thị phát triển quá nhanh và hướng giải quyết.

Bài 2. Những vấn đề xã hội nảy sinh khi các đô thị phát triển quá nhanh và hướng giải quyết.
Trả lời:
Khi các đô thị phát triển quá nhanh nảy sinh các vấn đề xã hội như thiếu việc làm, thiếu nhà ở, thiếu các công trình công cộng, nảy sinh nhiều tệ nạn xã hội,...

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu