Bài 2 trang 26 sgk toán 7 - tập 2

Bình chọn:
4.2 trên 60 phiếu

Viết biểu thức đại số biểu thị diện tích hình thang

Bài 2. Viết biểu thức đại số biểu thị diện tích hình thang có đáy lớn là a, đáy nhỏ là b, đường cao là h (a, b và h có cùng đơn vị đo).

Hướng dẫn giải:

Hình thang có đáy lớn là a, đáy nhỏ là b, đường cao là h thì biểu thức tính diện tích hình thang là:

\(\frac{(a+b)h}{2}\) hoặc \(\frac{1}{2}\) (a + b)h hoặc (a + b)h : 2.

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan