Bài 2 trang 24 sgk Địa lí lớp 10


Sự thay đổi của các mùa có tác động như thế nào đến cảnh quan thiên nhiên, hoạt động sản xuất và đời sống con người ?

Sự thay đổi của các mùa có tác động như thế nào đến cảnh quan thiên nhiên, hoạt động sản xuất và đời sống con người ?

Hướng dẫn giải:

- Cảnh quan thiên nhiên có sự thay đổi theo mùa.

- Hoạt động sản xuất và đời sống con người cũng phải thích nghi với nhịp điệu mùa.

Đã có lời giải Sách bài tập - Địa lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu