Bài 12 trang 40 sgk toán 8 tập 2

Bình chọn:
4.2 trên 54 phiếu

Chứng minh:

Chứng minh:

a) 4.(-2) + 14 < 4.(-1) + 14;                   b)(-3).2 + 5 < (-3). (-5) + 5.

Hướng dẫn làm bài:

a) Ta có:

-2 < -1 => 4 (-2) < 4. (-1); nhân hai vế với 4

=>4 (-2) + 14 < 4 (-1) + 14; cộng hai vế với 14.

b) 2 > -5 => (-3)2 < (-3) (-5); nhân hai vế với -3.

=>(-3)2 + 5 < (-3)(-5) + 5, thêm vào hai vế với 5

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan