Bài 10 trang 40 sgk toán 8 tập 2

Bình chọn:
4.1 trên 60 phiếu

a)So sánh (-2).3 và -4.5. b)Từ kết quả câu a) hãy suy ra các bất đẳng thức sau:

a) So sánh (-2).3 và -4.5.

b) Từ kết quả câu a) hãy suy ra các bất đẳng thức sau:

(-2).30 < -45;                                       (-2).3 + 4,5 <0.

Hướng dẫn làm bài:

a) So sánh (-2).3 và -4.5.

Ta có: -2 < -1,5 và 3 > 0

=>(-2).3 < (-1,5).3

=>(-2).3 < -4,5

b) Từ bất đẳng thức: (-2).3 < -4,5 ta nhân cả hai vế của bất đẳng thức với 10 > 0  thì được:  (-2).30 < -45

Từ bất đẳng thức: (-2).3 < -4,5 ta cộng vào cả hai vế với 4,5 thì được:

 \(\left( { - 2} \right).30 + 4,5 <  - 4,5 + 4,5\)

=>(-2).30 + 4,5 < 0

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan