Bài 9 trang 40 sgk toán 8 tập 2

Bình chọn:
3.9 trên 60 phiếu

Cho tam giác ABC . Các khẳng định sau đúng hay sai ?

Cho tam giác ABC . Các khẳng định sau đúng hay sai ?

a) \(\hat A + \hat B + \hat C > {180^0}\) ;                                      

b) \(\hat A + \hat B < {180^0}\) ;

c) \(\hat B + \hat C < {180^0}\) ;                                             

d) \(\hat A + \hat B \ge {180^0}\)

Hướng dẫn làm bài:

Với ∆ABC thì các khẳng định

a) \(\hat A + \hat B + \hat C > {180^0}\) là sai                 

b) \(\hat A + \hat B < {180^0}\) là đúng

c)\(\hat B + \hat C < {180^0}\) là đúng                                             

d) \(\hat A + \hat B \ge {180^0}\) là sai

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan