Bài 5 trang 39 sgk toán 8 tập 2

Bình chọn:
3.8 trên 8 phiếu

Bài 5. Mỗi khẳng định sau đúng hay sai? Vì sao?

Bài 5. Mỗi khẳng định sau đúng hay sai? Vì sao?

a) \((-6).5 < (-5).5\);                                  

b) \((-6).(-3) < (-5).(-3)\);

c) \((-2003).(-2005) ≤ (-2005).2004\);          

d) \(-3x^2 ≤ 0\)

Giải

a) (-6).5 < (-5).5

Vì -6 < -5 và 5 > 0

=> (-6).5 < (-5).5

Vậy khẳng định (-6).5 < (-5).5 là đúng

b) -6 < -5 và -3 < 0 

=> (-6).(-3) > (-5).(-3)

Vậy khẳng định (-6).(-3) < (-5).(-3) là sai.

c) -2003 ≤ 2004 và -2005 < 0

=> (-2003).(-2005) ≥ (-2005).2004

Vậy khẳng định (-2003).(-2005) ≤ (-2005).2004 là sai.

d) x2 ≥ 0 và -3 < 0 

=> -3x2  ≤ 0

Vậy khẳng định -3x2  ≤ 0 là đúng  

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan