Bài 5 trang 39 sgk toán 8 tập 2

Bình chọn:
4.1 trên 66 phiếu

Bài 5. Mỗi khẳng định sau đúng hay sai? Vì sao?

Bài 5. Mỗi khẳng định sau đúng hay sai? Vì sao?

a) \((-6).5 < (-5).5\);                                  

b) \((-6).(-3) < (-5).(-3)\);

c) \((-2003).(-2005) ≤ (-2005).2004\);          

d) \(-3x^2 ≤ 0\)

Giải

a) (-6).5 < (-5).5

Vì -6 < -5 và 5 > 0

=> (-6).5 < (-5).5

Vậy khẳng định (-6).5 < (-5).5 là đúng

b) -6 < -5 và -3 < 0 

=> (-6).(-3) > (-5).(-3)

Vậy khẳng định (-6).(-3) < (-5).(-3) là sai.

c) -2003 ≤ 2004 và -2005 < 0

=> (-2003).(-2005) ≥ (-2005).2004

Vậy khẳng định (-2003).(-2005) ≤ (-2005).2004 là sai.

d) x2 ≥ 0 và -3 < 0 

=> -3x2  ≤ 0

Vậy khẳng định -3x2  ≤ 0 là đúng  

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan