Bài 11 trang 104 sgk Toán 9 - tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 60 phiếu

Cho đường tròn (O) đường kính AB, dây CD không cắt đường kính AB.

Bài 11. Cho đường tròn \((O)\) đường kính \(AB\), dây \(CD\) không cắt đường kính \(AB\). Gọi \(H\) và \(K\) theo thứ tự là chân các đường vuông góc kẻ từ \(A\) và \(B\) đến \(CD\). Chứng minh rằng \(CH=DK\)

Gợi ý:

Kẻ \(OM\) vuông góc với \(CD\). 

Giải

Vẽ \(OM \bot CD\)

Xét tam giác \(OCD\) có:

\(\left\{\begin{matrix} OM\perp CD\\ OC=OD=\frac{AB}{2} \end{matrix}\right.\)

Tam giác \(OCD\) cân tại \(O\) có \(OM\) là đường cao nên cũng đồng thời là đường trung tuyến.

\(\Rightarrow MC=MD\)   (1)

Xét hình thang \(AHKB\), ta có:

\(OM // AH //BK\) (cùng vuông góc với \(CD\))

\(AO=BO=\frac{AB}{2}\)

Vậy \(MO\) là đường trung bình của hình thang \(AHKB\)

\(\Rightarrow MH=MK\)   (2)

Từ (1) và (2)  \(\Rightarrow CH=DK\)

Nhận xét: Kết quả của bài toán trên không thay đổi nếu ta đổi chỗ hai điểm \(C\) và \(D\) cho nhau

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan