Bài 1 trang 8 sgk Địa lí lớp 10


Kẻ lại bảng và điền

Kẻ lại bảng và điền những nội dung thích hợp vào ô trống:

Hướng dẫn giải:

Đã có lời giải Sách bài tập - Địa lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu