Bài 1 trang 8 sgk Địa lí lớp 10


Kẻ lại bảng và điền

Kẻ lại bảng và điền những nội dung thích hợp vào ô trống:

Hướng dẫn giải:

Đã có lời giải Sách bài tập Địa lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu