Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 11 trang 11 sgk Toán 3


Bài 1 tính độ dài đường gấp khúc, bài 2 đo độ dài mỗi cạnh bài 3 đếm số ô vuông có trong hình

Bài 1

 

 Bài làm:   Độ dài đường gấp khúc ABCD  là:

34 + 12 + 40 = 86 (cm)

b) Chu vi hình tam giác MNP là:

34 + 12 + 40 = 86 (cm)

Bài 2. Đo độ dài mỗi cạnh rồi tính chu vi hình chữ nhật ABCD.

Bài làm:

học sinh tiến hành đo bằng thước có vạch : đo được AB = 3cm ; BC = 2cm; DC = 3cm ; AD = 2cm).

Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

3 + 2 + 3 + 2 = 10 (cm)

Bài 3. Trong hình bên : 

+ Có bao nhiêu hình vuông?

+ Có bao nhiêu hình tam giác ?

Bài giải

+ Có 5 hình vuông (4 hình vuông nhỏ và 1 hình vuông to).

+ Có 6 hình tam giác ( 4 hình tam giác nhỏ và 2 hình tam giác to).

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2008er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2008.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2008.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2008.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan