Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh - góc - cạnh(c.g.c)

Bình chọn:
4.8 trên 116 phiếu