Phần cuối của bản tuyên ngôn đưa ra những tuyên bố gì để khẳng định độc lập chủ quyền của Việt Nam? Ý nghĩa?


Gợi ý: a. Phần cuối của bản tuyên ngôn đưa ra những tuyên bố sau để khẳng định độc lập chủ quyền của Việt Nam:

- Tuyên bố thoát ly hẳn quan hệ thực dân với Pháp ,xóa bỏ hết những hiệp ước mà Pháp đã ký về nước Việt Nam, xóa bỏ tất cả mọi đặc quyền của Pháp trên đất nước Việt Nam.Toàn dân Việt, trên dưới một lòng, kiênquyết chống lại âm mưu của bọn thực dân Pháp.

- Nước Việt Nam có quyền hưởng thụ tự do và độc lập,và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập.Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng,tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do,độc lập ấy.

b.Ý nghĩa:

- Những tuyên bố ở trên cho thấy tác giả đã xóa bỏ mọi quan hệ với Pháp,khẳng định Việt Nam có quyền độc lập,quyền tự do.

- Tự hào về nền độc lập nước nhà một cách mãnh liệt“Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tựdo,độc lập”.

- Thể hiện quyết tâm mạnh mẽ “trên dưới một lòng,kiên quyết chống lại âm mưu của bọn thực dân Pháp” và lời tuyên thệ “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững nền tự do, độc lập ấy”.

loigiaihay.com

Xem thêm: Video bài giảng môn Văn học

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..