Ôn tập (Bài 20)

Bình chọn:
4.7 trên 103 phiếu
 • Bài 1 trang 53 SGK Lịch sử 4

  Bài 1 trang 53 SGK Lịch sử 4

  Buổi đầu độc lập, nhà Lý đóng đô ở đâu ? Tên gọi nước ta ở thời kì đó là gì ?

 • Bài 2 trang 53 SGK Lịch sử 4

  Bài 2 trang 53 SGK Lịch sử 4

  Từ buổi đầu độc lập đến thời Hậu Lê (thế kỉ XV), trong quá trình dựng nước và giữ nước có những sự kiện lịch sử nào tiêu biểu ? Em hãy lập bảng thống kê các sự kiện đó (Xảy ra lúc nào ? Ớ đâu ?).

 • Bài 3 trang 53 SGK Lịch sử 4

  Bài 3 trang 53 SGK Lịch sử 4

  Em hãy kể lại một trong những sự kiện, hiện tượng lịch sử tiêu biểu trong quá trình dựng nước và giữ nước từ buổi đầu độc lập đến thời Hậu Lê (có thể kể bằng tranh).