Những chi tiết chứng tỏ nền nông nghiệp Giao Châu vẫn phát triển

Bình chọn:
3.9 trên 72 phiếu

- Nghề rèn sắt ở Giao Châu vẫn phát triển, các công cụ như rìu, mai, cuốc, dao... ; vũ khí như kiếm, giáo, mác

Những chi tiết chứng tỏ nền nông nghiệp Giao Châu vẫn phát triển :
- Nghề rèn sắt ở Giao Châu vẫn phát triển, các công cụ như rìu, mai, cuốc, dao... ; vũ khí như kiếm, giáo, mác... ; đồ dùng như nồi gang, chân đèn... làm bằng sắt được dùng phổ biến.
- Biết đắp đê phòng lụt và trồng lúa một năm hai vụ.
- Trồng trọt và chăn nuôi phát triển.

Đã có lời giải Sách bài tập - Lịch sử lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan