Những chi tiết chứng tỏ nền nông nghiệp Giao Châu vẫn phát triển


- Nghề rèn sắt ở Giao Châu vẫn phát triển, các công cụ như rìu, mai, cuốc, dao... ; vũ khí như kiếm, giáo, mác

Những chi tiết chứng tỏ nền nông nghiệp Giao Châu vẫn phát triển :
- Nghề rèn sắt ở Giao Châu vẫn phát triển, các công cụ như rìu, mai, cuốc, dao... ; vũ khí như kiếm, giáo, mác... ; đồ dùng như nồi gang, chân đèn... làm bằng sắt được dùng phổ biến.
- Biết đắp đê phòng lụt và trồng lúa một năm hai vụ.
- Trồng trọt và chăn nuôi phát triển.

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu