Chính tả hạt mưa


Câu 1. Nghe - Viết: Hạt mưa. Câu 2. Tìm và viết các từ :a) Chứa tiếng bắt đầu bằng l hoặc n, có nghĩa như sau.b) Chứa tiếng bắt đầu bằng V hay d, có nghĩa như sau.

Câu 1. Nghe - Viết: Hạt mưa

Câu 2.  Tìm và viết các từ :

a)   Chứa tiếng bắt đầu bằng l hoặc n, có nghĩa như sau :

Tên của một nước láng giềng của ta Lào

-  Nơi tận cùng phía nam trái đất, quanh năm băng giá —> Nam cực

-  Một nước ở gần ta có thủ đô là Băng Cốc -> Thái Lan

b) Chứa tiếng bắt đầu bằng V hay d, có nghĩa như sau :

-  Màu lúa chín -> vàng

- Cây cùng họ với cau, lá to, quả có nước ngọt -» dừa

-  Loài thú lớn có vòi và ngà -> voi

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2008er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2008.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2008.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2008.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan