Bài 95 - Trang 46 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2

Bình chọn:
4.8 trên 30 phiếu

Viết các hỗn số sau dưới dạng phân số.

95. Viết các hỗn số sau dưới dạng phân số:

                 \(5\tfrac{1}{7}\) ,   \(6\tfrac{3}{4}\) ,   \(-1\tfrac{12}{13}\) .

Hướng dẫn giải.

                \(\frac{36}{7}\) ,    \(\frac{27}{4}\) ,    \(-\frac{25}{13}\) .

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan