Bài 94 - Trang 46 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2

Bình chọn:
4.3 trên 141 phiếu

Viết các phân số sau dưới dạng hỗn số.

96. Viết các phân số sau dưới dạng hỗn số:

              \(\frac{6}{5}\) , \(\frac{7}{3}\) , \(\frac{-16}{11}\);

Hướng dẫn giải:

              \(1\tfrac{1}{5}\) ;  \(2\tfrac{1}{3}\) ;   \(-1\tfrac{5}{11}\) .

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan