Bài 7 trang 133 SGK Vật lí 10

Bình chọn:
4 trên 38 phiếu

Một động cơ điện cung cấp công suất 15kW cho một cần cẩu nâng 1000kg lên cao 30m. Lấy g = 10m/S2. Tính thời gian tối thiểu để thực hiện công việc đó.

Một động cơ điện cung cấp công suất 15kW cho một cần cẩu nâng 1000kg lên cao 30m. Lấy g = 10m/S2. Tính thời gian tối thiểu để thực hiện công việc đó.

Ta có: 

Công mà cần cẩu đã thực hiện để nâng vật lên cao là:

A = F. s. cosα = mgs = 1000. 10. 30 = 300000 (J)

Thời gian mà cần cẩu đã sử dụng để thực hiện công việc trên:

 \(t = {A \over P} = {{300000} \over {15000}} = 20{\rm{s}}\)

 

 

 

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan