Bài 3 trang 132 sgk vật lí 10

Bình chọn:
3.7 trên 24 phiếu

Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị công suất?

3. Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị công suất?

A. J.s.                                                            B. W.

C. N.m/s.                                                       D. HP.

Hướng dẫn.

Chọn A.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan