Bài 3 trang 132 sgk vật lí 10


Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị công suất?

3. Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị công suất?

A. J.s.                                                            B. W.

C. N.m/s.                                                       D. HP.

Hướng dẫn.

Chọn A.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu