Bài 6 trang 133 sgk vật lí 10


Một người kéo một hòm gỗ khối lượng 80 kg...

6. Một người kéo một hòm gỗ khối lượng 80 kg trượt trên sàn nhà bằng một dây có phương hợp góc 300 so với phương nằm ngang. Lực tác dụng lên dây bằng 150 N. Tính công của lực trượt đi được 20 m.

hướng dẫn.

Công của lực kéo: 

A = F.s.cosα

   = 150.20.cos300 

   = 2595 J.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu