Bài 6 trang 133 sgk vật lí 10

Bình chọn:
4.6 trên 46 phiếu

Một người kéo một hòm gỗ khối lượng 80 kg...

6. Một người kéo một hòm gỗ khối lượng 80 kg trượt trên sàn nhà bằng một dây có phương hợp góc 300 so với phương nằm ngang. Lực tác dụng lên dây bằng 150 N. Tính công của lực trượt đi được 20 m.

hướng dẫn.

Công của lực kéo: 

A = F.s.cosα

   = 150.20.cos300 

   = 2595 J.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan