Bài 5 trang 132 sgk vật lí 10


Một lực F không đổi liên tục kéo một vật...

5. Một lực  không đổi liên tục kéo một vật chuyển động với vận tốc  theo hướng của . Công suất của lực  là

A. Fvt.                                                 B. Fv.

C. Ft.                                                  D. Fv2

Chọn đáp án đúng.

Hướng dẫn. 

Chọn B.

 

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu