Bài 4 trang 49 Tiết 15 sgk Toán 5


Mua 12 hộp đồ dùng học toán hết 180 000 đồng.

Mua 12 hộp đồ dùng học toán hết 180 000 đồng. Hỏi mua 36 hộp đồ dùng học toán như thế hết bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Cách 1: Mua 1 hộp đồ dùng học toán hết:

180 000 : 12 = 15 000 (đồng)

Mua 36 hộp đồ dùng học toán hết:

15 000 x 36 = 540 000 (đồng)

Cách 2: 36 hộp so với 12 hộp thì gấp:

         36: 12 = 3 (lần)

Mua 36 đồ dùng học toán hết:

        180 000 x 3 = 540 000 (đồng)

Cách 3: Mua 36 đồ dùng học toán hết: = 540 000 (đồng)

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan