Bài 2 trang 96 SGK toán 5

Bình chọn:
4 trên 112 phiếu

Cho đoạn thẳng AB = 4cm.

Cho đoạn thẳng AB = 4cm. Hãy vẽ đường tròn tâm A và tâm B đều có bán kính 2cm.

Bài giải:

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan