Bài 2 trang 64 Tiết 32 sgk Toán 5


Trong phép chia này, thương là 1,24 số dư là 0,12

a) 

Trong phép chia này, thương là 1,24 số dư là 0,12

Thử lại: 1,24 x 18 + 0,12 = 22,44

b) Tìm số dư của phép chia sau:

Hướng dẫn giải:

Dóng thẳng cột dấu phẩy ở số bị chia xuống vị trí của số dư ta được 14

Vậy số dư là 0,14