Bài 2 trang 45 sgk Toán 5

Bình chọn:
4.7 trên 53 phiếu

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

Bài 2. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

\(315cm =...m\);        \(234cm= ...m\);

\(506cm = ...m\);       \(34dm=...m\)

Giải:
\(315cm = 300cm + 15cm = 3m15cm=3{{15} \over {100}}m=3,15m\)

\(234cm = 200cm + 34cm = 2m 34cm =2{{34} \over {100}}m=2,34m\)

\(506cm = 500cm + 6cm = 5m6cm =5{6 \over {100}}m=5,06m\)

\(34dm = {{34} \over {10}}m=3,4m\)

 

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan