Tuyensinh247.com giảm giá 50% chỉ duy hôm nay 20/11 - KM lớn nhất 2017
Xem ngay

Chỉ còn: 13:19:01

Bài 1 trang 45 sgk Toán 5


Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

Bài 1. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) \(35m 23cm = ...m\);

b) \(51dm 3cm = ...dm\);

c) \(14m 7cm = ....m\).

Hướng dẫn giải:

a)  \(35m 23cm = 35{{23} \over {100}}m = 35,23m\)

b) \(51dm 3cm =51{3 \over {10}}dm= 51,3dm\)

c)  \(14m 7cm =14{7 \over {100}}m= 14,07m\)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay