Lý thuyết, bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 152 trang 163 sgk Toán 3


Kiến thức cần nhớ bài 1 tính bài 2. Một cửa hàng có 36550kg bài 3. Tính giá trị của biểu thức: bài 4. Xếp hình theo mẫu

A. Kiến thức cần nhớ

Thực hiện phép chia theo các  bước sau:

Đặt tính: Đặt số bị chia bên trái, số chia bên phải, chúng được phân cách nhau bởi đường kẻ dọc , kẻ ngang dưới số chia

Tính: Chia từ trái sang phải

B. Giải bài tập

Bài 1. Đặt tính rồi tính

 

Bài 2. Một cửa hàng có 36550kg xi măng đã bán \(\frac{1}{5}\) số xi măng đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu kilogam xi măng?

Giải

Số xi măng đã bán là:

36550 : 5 = 7310 (kg)

Số xi măng còn lại là:

36550 – 7310 = 29240 (kg)

Bài 3. Tính giá trị của biểu thức:

69218 – 26736 : 3

30507 + 27876 : 3

(35281 + 51645) : 2

(45405 – 8221) :4

Giải

69218 – 26736 : 3 = 69218 – 8912 = 60306

30507 + 27876 : 3 = 30507 + 9292 = 39799

(35281 + 51645) : 2 = 86926 : 2 = 43463

(45405 – 8221) :4 = 37184 : 4 = 9296

Bài 4. Xếp hình theo mẫu

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay