Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số

Bình chọn:
4.7 trên 111 phiếu