Câu 2 trang 86 sgk toán 7 tập 2

Bình chọn:
4.2 trên 18 phiếu

Từ điểm A không thuộc đường thẳng d, kẻ đường vuông góc AH, các đường xiên AB,AC đến đường thẳng d. Hãy điền dấu (<, >) vào các chỗ trống (…) dưới đây cho đúng :

Từ điểm A không thuộc đường thẳng d, kẻ đường vuông góc AH, các đường xiên AB,AC đến đường thẳng d. Hãy điền dấu (<, >) vào các chỗ trống (…) dưới đây cho đúng :

a) AB ….. AH ; AC ….. AH.

b) Nếu HB …. HC thì AB ….. AC.

c) Nếu AB ….. AC thì HB ….HC.

Hướng dẫn làm bài:

a) AB > AH; AC > AH.

b) Nếu HB > HC thì AB > AC

Hoặc có thể HB < HC thì AB < AC

c) Nếu AB > AC thì HB > HC

Hoặc có thể AB < AC thì HB < HC

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan