Câu 1 trang 86 sgk toán 7 tập 2

Bình chọn:
3.6 trên 11 phiếu

Cho tam giác ABC. Hãy viết kết luận của hai bài toán sau về quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác.

Cho tam giác ABC. Hãy viết kết luận của hai bài toán sau về quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác.

 

Bài toán 1

Bài toán 2

Giả thiết

AB>AC

Góc B < góc C

Kết luận

 

 

Hướng dẫn làm bài:

 

Bài toán 1

Bài toán 2

Giả thiết

AB>AC

Góc B < Góc C

Kết luận

Góc C < góc B

AC < AB

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan