Bài 6 trang 136 sgk vật lí 10

Bình chọn:
3.3 trên 14 phiếu

Một ô tô có khối lượng 1000 kg chuyển động với vận tốc 80 km/h...

6. Một ô tô có khối lượng 1000 kg chuyển động với vận tốc 80 km/h. Động năng của ô tô có giá trị nào sau đây?

A. 2,52.10J.                                                      B. 2,47.105 J.

C. 2,42.106 J.                                                      D. 3,2.106 J.

Hướng dẫn.

chọn B.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan