Bài 8 trang 136 sgk vật lí 1


Một vật khối lượng m = 2 kg đang nằm yên trên một mặt phẳng ngang không ma sát...

8. Một vật khối lượng m = 2 kg đang nằm yên trên một mặt phẳng ngang không ma sát. Dưới tác dụng của lực nằm ngang 5 N, vật chuyển động và đi được 10 m. Tính vận tốc của vật ở cuối chuyển dời ấy.

Hướng dẫn.

Định lí động năng:

                          Wđ - Wt = A

                         mv22 - 0 = F.s

                      => v2 = 

                               = 

                            v2 = 5√2 ≈ 7 m/s.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu