Bài 7 trang 136 sgk vật lí 10

Bình chọn:
3.3 trên 21 phiếu

Tính động năng của một vận động viên có khối lượng 70 kg...

7. Tính động năng của một vận động viên có khối lượng 70 kg chạy đều hết quãng đường 400 m trong thời gian 45 s.

Hướng dẫn.

Wđ = \(\frac{1}{2}\)mv2 = \(\frac{1}{2}\).m.\((\frac{s}{t})^{2}\)

     = \(\frac{1}{2}\).70.\((\frac{400}{45})^{2}\) 

Wđ = 2765,4J.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan