Bài 7 trang 136 sgk vật lí 10


Tính động năng của một vận động viên có khối lượng 70 kg...

7. Tính động năng của một vận động viên có khối lượng 70 kg chạy đều hết quãng đường 400 m trong thời gian 45 s.

Hướng dẫn.

Wđ = \(\frac{1}{2}\)mv2 = \(\frac{1}{2}\).m.\((\frac{s}{t})^{2}\)

     = \(\frac{1}{2}\).70.\((\frac{400}{45})^{2}\) 

Wđ = 2765,4J.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu