Bài 37 trang 87 sgk toán 8 tập 1


Tìm các hình có trục đối xứng trên hình 59.

37. Tìm các hình có trục đối xứng trên hình 59.

Bài giải:

Các hình đều có trục đối xứng.

- Hình h không có trục đối xứng.

- HÌnh có một trục đối xứng là: b, c, d, e, i

- Hình có hai trục đối xứng là: a

- Hình có năm trục đối xứng là: g

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu