Bài 36 trang 87 sgk toán 8 tập 1


Cho góc xOy có số đo

36. Cho góc xOy có số đo 500, điểm A nằm trong góc đó. Vẽ điểm B đối xứng với A qua Ox, vẽ điểm C đối xứng với A qua Oy.

a) So sánh các độ dài OB và OC.

b) Tính số đo góc BOC.

Bài giải:

a) Ox là đường trung trực của AB nên OA = OB.

Oy là đường trung trực của AC nên OA = OC.

Suy ra OB = OC.

b)  ∆AOB cân tại O (vì OA = OB).

Suy ra =

 ∆AOC cân tại O (vì OA = OC)

Suy ra =

Do đó  + = 2(+)

                                        = 2

                                         = 2.500

                                          =1000

Vậy  = 1000

                                                      

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu