Bài 40 trang 88 sgk toán 8 tập 1


Trong các biển báo giao thông sau đấy, biển nào có trục đối xứng ?

40. Trong các biển báo giao thông sau đấy, biển nào có trục đối xứng ?

a) Biển nguy hiểm: đường hẹp hai bên (h.61a)

b) Biển nguy hiểm: đường giao với đường sắt có rào chắn (h.61b)

c) Biển nguy hiểm: đường ưu tiên gặp đường không ưu tiên bên phải (h.61c)

d) Biên nguy hiểm khác (h.61d)

Bài giải:

Các biển báo ở hình a, b, d có trục đối xứng. Biển báo c không có trục đối xứng.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu