Bài 2 trang 91 sgk hoá học 9


Bài 2. Dựa vào tính chất hoá học của muối cacbonat,

Bài 2. Dựa vào tính chất hoá học của muối cacbonat, hãy nêu tính chất của muối MgCO3 và viết các phương trình hoá học minh hoạ.

Lời giải:

MgCO3 là muối cacbonat trung hòa, không tan trong nước, nên có

các tính chất hóa học sau:

- Tác dụng với dung dịch axit manh hơn axit cacbonic, thí dụ:

MgCO3 + 2HNO3  → Mg(NO3)2 + CO2+ H2O

- Bị nhiệt phân hủy

MgCO3    MgO + CO2

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu