Bài 3 trang 91 sgk hoá học 9


Bài 3. Viết các phương trình hoá học biểu diễn chuyển đổi hoá học sau:

Bài 3. Viết các phương trình hoá học biểu diễn chuyển đổi hoá học sau:

C —> CO2 —> CaCO3 —> CO2

Lời giải:

(1)  С + O2 CO2

(2) CO2 + CaO  CaCO3

(3) CaCO3 CaO + CO2


>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu