Bài 2 trang 37 sgk hóa học 11


Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau đây và viết các phương trình hóa học:

Bài 2: Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau đây và viết các phương trình hóa học:

Khí A Dung dịch A  Khí A D + H2O

Biết rằng A là hợp chất của nitơ.

Bài giải:

Chọn A: NH3; B: NH4Cl; C: NH4NO3; D: N2O. HS tự viết pthh.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu