Bài 2 trang 37 sgk hóa học 11

Bình chọn:
4.3 trên 8 phiếu

Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau đây và viết các phương trình hóa học:

Bài 2: Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau đây và viết các phương trình hóa học:

Khí A \(\xrightarrow[(1)]{+H_{2}O}\) Dung dịch A \(\xrightarrow[(2)]{+HCl}\) B \(\xrightarrow[(3)]{+NaOH}\) Khí A \(\xrightarrow[(4)]{+HNO_{3}}\) C \(\xrightarrow[(5)]{t^{0}}\) D + H2O

Biết rằng A là hợp chất của nitơ.

Bài giải:

Chọn A: NH3; B: NH4Cl; C: NH4NO3; D: N2O. HS tự viết pthh.

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan