Bài 7 trang 38 sgk hóa học 11


Cho dung dịch NaOH dư

Bài 7: Cho dung dịch NaOH dư vào 150,0 ml dung dịch (NH4)2SO4 1,00 M, đun nóng nhẹ.

a) Viết phương trình hóa học ở dạng phân tử và dạng ion rút gọn.

b) Tính thể tích khí (đktc) thu gọn.

Bài giải:

a) Học sinh tự viết pthh

b) Thể tích NH3 thu được (đktc): 6,72 lít.

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu