Bài 17 trang 14 sgk toán 8 tập 2

Bình chọn:
4.1 trên 86 phiếu

Giải các phương trình:

Giải các phương trình:

a) \(7 + 2x = 22 - 3x\)                  b) \(8x - 3 = 5x + 12\)

c) \(x - 12 + 4x = 25 + 2x - 1\)     d) \(x + 2x + 3x - 19 = 3x + 5;\)

e) \(7 - \left( {2x + 4} \right) =  - \left( {x + 4} \right)\)

f) \(\left( {x - 1} \right) - \left( {2x - 1} \right) = 9 - x\)

Hướng dẫn làm bài:

 a) \(7 + 2x = 22 - 3x\)

⇔ \(2x + 3x = 22 - 7\)

⇔ \(5x = 15\)

⇔x = 3

Vậy  phương trình có nghiệm x = 3.

b) \(8x - 3 = 5x + 12\)

⇔8x – 5x = 12 +3

⇔3x = 15

⇔x = 5

Vậy phương trình có nghiệm x = 5.

c) \(x - 12 + 4x = 25 + 2x - 1\)

⇔5x – 12 = 2x + 24

⇔5x – 2x = 24 + 12

⇔3x = 36

⇔x = 12

Vậy phương trình có nghiệm x = 12.

d) \(x + 2x + 3x - 19 = 3x + 5\)

⇔6x – 19 = 5x +3x

⇔3x= 24

⇔x= 8

Vậy phương trình có nghiệm x = 8.

e) \(7 - \left( {2x + 4} \right) =  - \left( {x + 4} \right)\)

⇔7 – 2x – 4 = -x – 4

⇔-2x + x = -7 – 4 + 4

⇔-x = - 7

⇔x = 7

Vậy phương trình có nghiệm x = 7.            

f) \(\left( {x - 1} \right) - \left( {2x - 1} \right) = 9 - x\)

⇔x – 1 – 2x + 1 = 9 – x

⇔x + x – 2x = 9

⇔0x = 9

Phương trình vô nghiệm.

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan