Bài 1 trang 30 SGK hóa học 9

Bình chọn:
4.9 trên 40 phiếu

Viết các phương trình hóa học thực hiện những chuyển đổi hóa hoặc sau...

1. Viết các phương trình hóa học thực hiện những chuyển đổi hóa hoặc sau:

 

Lời giải.

(1) CaCO3   CaO + CO2

(2) CaO + H2O → CaO(OH)2

(3) Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

(4) CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

(5) Ca(OH)2 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + 2H2O

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan