Bài 1 trang 30 SGK hóa học 9


Viết các phương trình hóa học thực hiện những chuyển đổi hóa hoặc sau...

1. Viết các phương trình hóa học thực hiện những chuyển đổi hóa hoặc sau:

 

Lời giải.

(1) CaCO3   CaO + CO2

(2) CaO + H2O → CaO(OH)2

(3) Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

(4) CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

(5) Ca(OH)2 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + 2H2O

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu