Bài 2 trang 30 sgk hóa học 9

Bình chọn:
4.9 trên 97 phiếu

Có ba lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong ba chất rắn màu trắng sau: CaCO3, CaO, Ca(OH)2. Hãy nhận biết chất đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp hóa học. Viết các phương pháp hóa học

Bài 2. Có ba lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong ba chất rắn màu trắng sau: \(CaC{O_3},CaO,Ca{\left( {OH} \right)_2}\). Hãy nhận biết chất đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp hóa học. Viết các phương pháp hóa hoc.

Giải

Dùng \(H_2O\), quỳ tím và dd \(HCl\) để nhận biết được mỗi chất theo sơ đồ nhận biết sau đây:

Phương trình hóa học

\(CaO + {H_2}O \to Ca{\left( {OH} \right)_2}\)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan