Nêu những nét chính về công cuộc chuẩn bị khởi nghĩa của Đảng từ sau Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (5-1941)

Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

Những nét chính về công cuộc chuẩn bị khởi nghĩa của Đảng từ sau Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (5-1941).

Dựa vào mục 2d  phần Kiến thức cơ bản để làm rõ ba nội dung chính: chuẩn bị về lực lượng chính trị: chuẩn bị về lực lượng vũ trang; xây dựng và mở rộng căn cứ địa cách mạng.

Đã có lời giải Sách bài tập - Lịch sử lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan