Mặt trận Việt Minh ra đời có tác động đến như thế nào cao trào kháng Nhật cứu nước ?

Bình chọn:
4.5 trên 6 phiếu

Mặt trận Việt Minh ra đời có tác động đến cao trào kháng Nhật cứu nước.

Mặt trận Việt Minh ra đời có tác động đến cao trào kháng Nhật cứu nước:

- Mặt trận Việt Minh đã đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân vào các hội Cứu nước, bên cạnh công nhân, nông dân còn có các tầng lớp nhân dân khác, kể cả binh lính trong quân đội Pháp và ngoại kiều có tinh thần chống phát xít.

- Từ đây, toàn bộ cách mạng Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng và Mặt trận Việt Minh, Mặt trận đã đấy mạnh xây dựng lực lượng về mọi mặt, lãnh đạo cao trào kháng Nhật cứu nước và tổng khởi nghĩa thắng lợi, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Đã có lời giải Sách bài tập - Lịch sử lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan