Bài C6 trang 44 sgk vật lí 8.

Bình chọn:
3.5 trên 11 phiếu

Biết P = dV. V (trong đó dV là trọng lượng riêng của chất làm vật, V là thể tích của vật) và FA = dl. V (trong đó dl là trọng lượng riêng của chất lỏng),

6. Biết P = dV. V (trong đó dV là trọng lượng riêng của chất làm vật, V là thể tích của vật) và FA = dl. V (trong đó dl là trọng lượng riêng của chất lỏng), hãy chứng minh rằng nếu vật là một khối đặc nhúng ngập vào trong chất lỏng thì:

- Vật sẽ chìm xuống khi : dV  > dl

- Vật sẽ lơ lửng trong chất lỏng khi: dV  = dl

- Vật sẽ nổi lên mặt chất lỏng khi: dV  < dl

Hướng dẫn giải:

Dựa vào gợi ý:  và dựa vào C2 ta có:

- Vật sẽ chìm xuống khi P > FA  ->  dV  > dl

- Vật sẽ lơ lửng trong chất lỏng khiP = FA ->  dV  = dl

- Vật sẽ nổi lên mặt chất lỏng khi P < FA   ->  dV  < dl

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan