Bài 7 - Trang 45 - SGK Vật lý 12


Trong thí nghiệm ở hình 8.1, tốc độ truyền sóng là 0,5 m/s, cần rung có tần số 40Hz. Tính khoảng cách giữa hai điểm cực đại giao thoa cạnh nhau trên đoạn thẳng S1S2 .

7. Trong thí nghiệm ở hình 8.1, tốc độ truyền sóng là 0,5 m/s, cần rung có tần số 40Hz. Tính khoảng cách giữa hai điểm cực đại giao thoa cạnh nhau trên đoạn thẳng S1S2 .

Hướng dẫn giải.

Giả sử hai điểm M1 và Mtrên đoạn S1S2 là hai điểm cực đại gần nhau nhất (hình 8.2)

Điểm M1 : S2M1 – S1M1 = kλ               (1)

Điểm M2­ S2M2 – S1M2 = kλ               (2)

Lấy (2) trừ từng vế cho (1) ta được 

         2M1M2 =  λ =>  2M1M2 =  λ/2

Mà có \(\lambda =\frac{v}{f}=\frac{0,5}{40}=0,0125m = 1,25cm\)

=> M1M2 = 0,625cm.

* Khoảng cách giữa hai điểm cực đại cạnh nhau trên đoạn S1S2 bằng nửa bước sóng.
Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu