Bài 8 - Trang 45 - SGK Vật lý 12


Trong thí nghiệm ở hình 8.1, khoảng cách giữa hai điểm S1 và S2 là d = 11cm. Cho cần rung, ta thấy điểm S1, S2 gần như đứng yên và ...

8. Trong thí nghiệm ở hình 8.1, khoảng cách giữa hai điểm S1 và S2 là d = 11cm. Cho cần rung, ta thấy điểm S1, S2 gần như đứng yên và giữa chúng còn 10 điểm đứng yên không dao động. Biết tần số cần rung là 26 Hz, hãy tính tốc độ truyền sóng.

Giải.

Chứng minh tương tự Bài 7, ta được :

Khoảng cách giữa hai điểm đứng yên cạnh nhau trên đoạn S1S2 là \(\frac{\lambda }{2}\) . Trên đoạn S1S2 có 12 điểm đứng yên (tính cả hai điểm S1, S2), tức là có 11 khoảng \(\frac{\lambda }{2}\). Do đó :

S1S2 = \(11.\frac{\lambda }{2}\)  => λ = 2cm.

Vậy v = λ.f = 2.26 = 52cm/s.

Đã có lời giải Sách bài tập Vật lý lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..