Bài 8 - Trang 45 - SGK Vật lý 12

Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

Trong thí nghiệm ở hình 8.1, khoảng cách giữa hai điểm S1 và S2 là d = 11cm. Cho cần rung, ta thấy điểm S1, S2 gần như đứng yên và ...

8. Trong thí nghiệm ở hình 8.1, khoảng cách giữa hai điểm S1 và S2 là d = 11cm. Cho cần rung, ta thấy điểm S1, S2 gần như đứng yên và giữa chúng còn 10 điểm đứng yên không dao động. Biết tần số cần rung là 26 Hz, hãy tính tốc độ truyền sóng.

Giải.

Chứng minh tương tự Bài 7, ta được :

Khoảng cách giữa hai điểm đứng yên cạnh nhau trên đoạn S1S2 là \(\frac{\lambda }{2}\) . Trên đoạn S1S2 có 12 điểm đứng yên (tính cả hai điểm S1, S2), tức là có 11 khoảng \(\frac{\lambda }{2}\). Do đó :

S1S2 = \(11.\frac{\lambda }{2}\)  => λ = 2cm.

Vậy v = λ.f = 2.26 = 52cm/s.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan