Bài 6 – Trang 94 – SGK Hóa Học 8

Bình chọn:
4.8 trên 117 phiếu

Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế oxit sắt từ Fe3O4 bằng cách dùng O2 oxi hóa sắt ở nhiệt độ cao.

6. Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế oxit sắt từ Fe3O4 bằng cách dùng O2 oxi hóa sắt ở nhiệt độ cao.

a. Tính số gam sắt và oxi cần dùng để điều chế được 2,32g oxit sắt từ ?

b. Tính số gam kali penmanganat KMnO4 cần dùng để có được lượng oxi dùng cho phản ứng trên, biết rằng khi nung nóng 2 mol KMnO4 thì thu được 1 mol O2.

Hướng dẫn giải.

a. Số mol oxit sắt từ : \(n_{Fe_{3}O_{4}}=\frac{2,32}{(56.3+16.4)}\) = 0,01 (mol).

Phương trình hóa học.

3Fe      +      2O2     ->       Fe3O4

 3mol        2mol                  1mol.

                                         0,01 mol.

Khối lượng sắt cần dùng là : m = \(56.\frac{3.0,01}{1}=1,68\) (g).

Khối lượng oxi cần dùng là : m = \(32.\frac{2.0,01}{1}=0,64\) (g).

b. Phương trình hóa học :

2KMnO4   ->   K2MnO4   +   O2

2mol                                 1mol

n = 0,04                            0,02

Số gam penmangarat cần dùng là : m= 0,04. (39 + 55 +64) = 6,32 g.

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan